Activitats formatives a desenvolupar segons les necessitats del grup de participants


Iniciació a les noves tecnologies: L'objectiu és que els participants perdin la por de l'ordinador. L'activitat està dirigida a aquelles persones que no han tingut mai l'oportunitat d'apropar-se a la informàtica. Una vegada hagin realitzat l'activitat, aquestes persones podran participar activament en les activitats de Creació de projectes digitals I i II, Xarxes Socials i la Xarxa en el nostre dia a dia.

Creació de projectes digitals I: Edició de textos i imatges: L'objectiu és que els participants aprenguin a utilitzar Internet per fer la cerca de textos i imatges per poder confeccionar els seus projectes digitals amb l'ajuda del programa d'edició de textos (Word).

Creació de projectes digitals II: Presentació amb diapositives: L'objectiu és que els participants aprenguin a utilitzar Internet per fer la cerca de textos i imatges, el retoc fotogràfic (Photoshop) per poder retallar o adaptar les imatges i l'eina de presentació amb diapositives (PowerPoint) per poder confeccionar els seus projectes digitals.

Xarxes Socials: L'objectiu és que els participants amb uns coneixements bàsics en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació s'introdueixin en l'ús de les xarxes socials, alhora que els ajuda a comprendre per què serveixen i, en conseqüència, decidir com les poden aplicar a la seva vida quotidiana per ampliar i millorar les seves possibilitats de comunicació amb l'entorn més proper.

La Xarxa, en el nostre dia a dia: L'objectiu és facilitar a l'usuari la comoditat de poder fer tràmits a través d'Internet sense necessitat d'haver-se de desplaçar. Com a exemples d'aquests tràmits tenim demanar cita al metge del CAP, comprar entrades de cinema/teatre, comprar bitllets de tren/avió, contractar viatges, banca en línia (consultar saldo, operacions amb targetes, realitzar transferències, recarregar el mòbil...), tràmits administratius...