Presentació del Projecte


Les activitats informàtiques que formen l'itinerari formatiu pretenen fomentar l'aprenentatge de les tecnologies mitjançant l'elaboració d'un projecte que es defineix segons les inquietuds i motivacions dels participants.

Prenent com a punt de partida la motivació personal, i d'una manera entretinguda i compartida en grup, es confecciona un projecte a partir de la història, vivències o interessos del grup. D'aquesta manera la gent gran va adquirint els coneixements tecnològics necessaris alhora que elabora el seu propi projecte.

El motiu pel qual es treballa amb l'elaboració de projectes és perquè la narrativa de l'experiència personal és un tret natural entre les persones grans. Del treball sobre la memòria es passa al treball sobre el present i implicat en la comunitat.

Les activitats es duran a terme en grups que treballaran de forma col·laborativa.


Objectius del Projecte:

Les activitats es desenvolupen en les CiberCaixa amb el suport de dinamitzadors, i tenen com a finalitat:

  1. Apropar la gent gran a la utilització de la tecnologia.
  2. Donar utilitat als coneixements adquirits.
  3. Generar motivació per elaborar i impulsar projectes.